Proč je pohyb pro děti tak důležitý?

17. srpna 2021
František Hanovec

Že pravidelný pohyb výrazně přispívá ke zlepšení zdravotního stavu a tím pádem i zvýšení kvality našeho života, je v dnešní době už snad všeobecně známo a bráno jako fakt. Pozitivní vztah k pohybu, cvičení a sportu ale vzniká už od mala.

V dnešní době plné telefonů, playstationů a všelijakých dalších vymožeností, jejichž primárním úkolem je přilepit dítě k obrazovce, je o to důležitější, aby se děti pravidelně hýbaly.

Výhody sportování pro děti

Sociální dovednosti

Týmový sport nebo cvičení ve skupině učí děti spolupráci, zodpovědnost a trpělivost. Pochopí, že jsou oblasti, ve kterých jsou lepší než ostatní a některé oblasti, ve kterých je to naopak. Dokážou získat sebejistotu díky překonávání překážek sebevědomí díky zlepšování se. Naučí se, že za snahu a úsilí jsou odměněny zlepšením.

Pohybové dovednosti

Trénink dětí by měl být pestrý, aby si vyzkoušely a naučily se co největší množství pohybových dovedností – běh, skákání, házení, kopání, šplh apod. To vše v kombinaci s koordinačním a balančním cvičením a základy cvičení s vlastní vahou jim dá slušný základ pro všechny ostatní sporty a aktivity po celý život.

Morálně-volní vlastnosti

Vystoupením z komfortní zóny se zlepší nejen fyzicky (silově, kondičně apod.), ale zlepší i svou odolnost vůči „nepohodlí“. Nebudou mít potom takový problém zvládnout náročnější výlet nebo vydržet déle u učení.

Dovednostní transfer

Všechny výše uvedení schopnosti a vlastnosti jsou přenositelné i do jiných fyzických aktivit a ostatních částí života. Bude pro ně mnohem přirozenější zkoušet nové věci a nové sporty (protože budou šikovné), nebudou mít tak velké obavy přijít do nového prostředí (protože si budou více věřit) a naučí se „hecnout“ a zabrat, když je to potřeba.

Sport a pohyb jsou nejlepší způsoby, jak se naučit novým věcem, odreagovat se od jakýchkoli starostí, rozvíjet sociální dovednosti a poznat se s novými lidmi. To platí pro dospělé stejně jako pro děti.

Jak říká známe přísloví: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.“ Veďme děti ke sportu a k pohybu a nenechme je sedět s telefonem v ruce. Základy, které položí jako malé, si ponesou celý život. Je na nás, jaké základy to budou.

<< Zpět na seznam článků